Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Θέμα:"Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Σ   Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Σ   Π Ο Λ Ι Τ Η Σ"Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του έτους 2015, που σηματοδοτεί τόσο την εκκίνηση των νέων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες όσο και τη χάραξη στρατηγικής για την αναπτυξιακή εκπαίδευση, διοργανώνει Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα: «Ενεργός Παγκόσμιος Πολίτης» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015.

Ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα: «Ενεργός Παγκόσμιος Πολίτης» αφορά τους μαθητές Δημοτικών Σχολείων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.  Φ14/193/53666/Δ1/01-04-2015 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. Οι Εικαστικές δημιουργίες των μαθητών θα είναι: πίνακες ζωγραφικής ή αφίσα, ατομική ή ομαδική, ανά τάξη σχολικής μονάδας. Τα έργα των μαθητών θα είναι αποτυπωμένα σε χαρτόνι , τύπου κανσόν, διαστάσεων 50x70 εκατοστά. 
Οι θεματικοί τίτλοι, μπορούν να αντληθούν:
Ø  Από τους βασικούς άξονες της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία
Ø  Από θέματα σχετικά με την Εκπαίδευση για την ιδιότητα του ενεργού παγκόσμιου πολίτη, όπως: Παγκόσμια δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, διαπολιτισμική επικοινωνία
Ø  Από τις αξίες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ενεργού παγκόσμιου πολίτη, όπως:Αλληλεγγύη, ισότητα, ευθύνη, σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας.
Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, θα καλέσουν σε ειδική συνεδρίαση το Σύλλογο Διδασκόντων, προκειμένου να συσταθεί μία (1) τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από τρεις (3) εκπαιδευτικούς (εφόσον υπάρχει εκπαιδευτικός ΠΕ 08, συμμετέχει υποχρεωτικά), η οποία θα επιλέξει το έργο (ζωγραφική ή αφίσα), το οποία θα εκπροσωπήσει το Σχολείο στον Διαγωνισμό.   
Μέχρι τη Δευτέρα 4/5/2015, κάθε σχολείο – μέσω της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, προτείνει το έργο των μαθητών, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί στη Διεύθυνση Π.Ε. (Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). 

  • 1ο Δημοτικό Σχολείο Σίνδου

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σίνδου στα πλαίσια της δράσης Lets do it Greece 2015 ,την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων συμμετείχε ενεργά με δράσεις αναβάθμισης της σχολικής αυλής. 
Με τη βοήθεια των μεγαλυτέρων, οι μαθητές ζωγράφισαν παιχνίδια αυλής, τοίχους, περιποιήθηκαν τον βοτανόκηπο.
Οι γονείς καθάρισαν την αυλή, κλάδεψαν δέντρα και θάμνους και διόρθωσαν μικροζημιές του διδακτηρίου.
2015-04-26 11.21.562015-04-26 12.42.44
2015-04-26 12.16.072015-04-26 11.18.232015-04-26 11.18.422015-04-26 11.50.072015-04-26 13.38.48