Θεματικά Δίκτυα Π.Ε

  

Α. ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
     Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης  1. 3.   1. 4. "


  1. 5. Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Ενημερώνομαι - ανακυκλώνω - σκέφτομαι τον συνάνθρωπο»Γ. Εθνικά Θεματικά Δίκτυα των ΚΠΕ


Δ. Τα Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΕΠΦ

δικτυα εεπφ copy
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) συντονίζει τα παρακάτω πέντε (5) Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ. Πρωτ. 39271/Γ7/17-04-2006):
Α) «Οικολογικά Σχολεία» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο)
Β) «Μαθαίνω για τα Δάση» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο)
Γ) «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο)
Δ) «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου» (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο)
Ε) «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο)
Την αίτηση συμμετοχής καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης για τα Δίκτυα αυτά, μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την
ιστοσελίδα της ΕΕΠΦ (www.eepf.gr), ακολουθώντας τα παραπάνω links.
Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής για το Δίκτυο Π.Ε που σας ενδιαφέρει και τη στείλνετε στη Γραμματεία της ΕΕΠΦ, με e-mail
(education@eepf.gr), ώστε να σας σταλεί άμεσα ο φάκελος με το εκπαιδευτικό υλικό για τη νέα σχολική χρονιά. Η αίτηση κοινοποιείται και στον Υπεύθυνο Π.Ε. της Δ/νσης σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 3224944 ώστε να σας αποσταλεί με φαξ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: