Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015


Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
 "Σχεδιασμός & Υποστήριξη Προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Ανάπτυξη
Προγραμμάτων στη θεματική του σχολικού κήπου"
στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης 2015.
Ευχαριστούμε την κ.Τσιμίδου Μ., καθηγήτρια
του Τμήματος Χημείας και Τροφίμων του Α.Π.Θ.,
 τον κ. Οικονόμου Α. επίκουρο καθηγητή ΑΣΠΑΙΤΕ
 και τον κ. Θεοδωρόπουλο Κ., αναπληρωτή
 καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
 Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για τις εισηγήσεις τους
 στη θεματική του κήπου.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους
 εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το 
επιμορφωτικό σεμινάριο και φυσικά το Κ.Π.Ε 
Ελευθερίου Κορδελιού& Βερτίσκου για την
 φιλοξενία και τη συνεργασία.
Πατήστε ΕΔΩ