ΚΠΕ


Προς το ΚΠΕ………………………………………………..


Όνομα…………………………………………………………

Επώνυμο……………………………………………………..

Σχολείο………………………………………………………..

Ειδικότητα…………………………………………………..

Τηλ. Σχολείου………………………………………………

Τηλ. Κινητό ………………………………………………….

E-mail …………………………………………………………

Αριθμός μαθητών/τριών ……………………………………….
Επιμόρφωση στην Π.Ε.               Ν ΑΙ                           ΟΧΙ

Συνοδοί εκπαιδευτικοί: ( Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα)  Α)……………………………… Β)…………………………………………………..
                                                     
Θέμα προγράμματος (ή Ερευνητικής Εργασίας) το οποίο εκπονείται κατά τη σχολική χρονιά 2017– 18: .......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του ΚΠΕ με θέμα: ……………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Διάρκεια προγράμματος: Μονοήμερο           Διήμερο          Τριήμερο

   Ο Δ/ντής                                                                                                                                                 Ο Αιτών
του Σχολείου
--------------------                                                                                                                              --------------------
  • 2016-2017


Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΠΕ για το σχολικό έτος 2016-17Προς το ΚΠΕ………………………………………………..

Όνομα…………………………………………………………

Επώνυμο……………………………………………………..

Σχολείο………………………………………………………..

Ειδικότητα…………………………………………………..

Τηλ. Σχολείου………………………………………………

Τηλ. Κινητό ………………………………………………….

E-mail …………………………………………………………

Αριθμός μαθητών/τριών ……………………………………….
Επιμόρφωση στην Π.Ε.              Ν ΑΙ                           ΟΧΙ

Συνοδοί εκπαιδευτικοί: ( Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα)  Α)……………………………… Β)…………………………………………………..
                                                     
Θέμα προγράμματος (ή Ερευνητικής Εργασίας) το οποίο εκπονείται κατά τη σχολική χρονιά 2016 – 17: .......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του ΚΠΕ με θέμα: ……………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 
Διάρκεια προγράμματος: Μονοήμερο           Διήμερο          Τριήμερο

   Ο Δ/ντής                                                                                                                                                 Ο Αιτών
του Σχολείου
--------------------                                                                                                                              --------------------  • 2015-16
1. Διευκρινίσεις σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα ΚΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016 (30/11/2015)

Για τις διευκρινίσεις σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα ΚΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016 πατήστε εδώ...

Για την αίτηση πατήστε εδώ...


2.  Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις και τα σεμινάρια στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016  
3. Εμβέλεια των ΚΠΕ (έγγραφο με αρ. 154927/Γ7/7-12/2010)  • 2014-15
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑτων ΚΠΕ για το σχολικό έτος 2014 –2015

  • Αίτηση συμμετοχής για επίσκεψη σε ΚΠΕΑίτηση Εκπαιδευτικού
για συμμετοχή του ίδιου και των μαθητών του σε πρόγραμμα του ΚΠΕΠρος το ΚΠΕ………………………………………………..

Όνομα…………………………………………………………

Επώνυμο……………………………………………………..

Σχολείο………………………………………………………..

Ειδικότητα…………………………………………………..

Τηλ. Σχολείου………………………………………………

Τηλ. Κινητό………………………………………………….

Αριθμός μαθητών……………………………………….

Επιμόρφωση στην Π.Ε.              Ν ΑΙ                           ΟΧΙ

Θέμα προγράμματος το οποίο εκπονείται κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του ΚΠΕ με θέμα:……………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Ο Δ/ντής                                                                                                                                                 Ο Αιτών


Δεν υπάρχουν σχόλια: